V.P. pojišťovací makléři s.r.o.

 

Informace pro klienta

 

podle č.38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona

 

1. § 21 odst.5, písm.a)

Pojišťovací makléř

Obchodní firma: V.P. pojišťovací makléři s.r.o.

Sídlo: Skladová 623/17, 326 00 Plzeň

IČO: 26366126

Jménem pojišťovacího zprostředkovatele jedná :

Ing Petr Votípka, jednatel, tel. 603473130, mail votipka@vpp.cz 

Jaroslav Pavlát, jednatel, tel 604957830, mail pavlat@vppm.cz

 

2. § 21 odst.5, písm.b)

V.P. pojišťovací makléři s.r.o. je evidován v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí vedeném Ministerstvem financí ČR pod číslem: 016518PM a pod číslem: 020487PA.

Tuto skutečnost lze ověřit u ČNB – internetové stránky https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang=cz

 

3. § 21 odst.5, písm.c)

Pojišťovací zprostředkovatel, společnost V.P. pojišťovací makléři s.r.o. nemá žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu žádné pojišťovny

 

4. § 21 odst.5, písm.d)

Žádná pojišťovna ani žádná osoba ovládající pojišťovnu nemá žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech pojišťovacího zprostředkovatele V.P. pojišťovací makléři s.r.o.

 

5. § 21 odst.5, písm.e)

Postup pro podání stížnosti na pojišťovacího zprostředkovatele: lze podat jednateli společnosti (viz bod 1)

Postup pro podání žaloby na pojišťovacího zprostředkovatele: podle občanského soudního řádu.

 

6. § 21 odst.6, písm.a)

Pojišťovací zprostředkovatel poskytuje zprostředkování pojištění způsobem, při kterém není povinen poskytovat řádnou analýzu.

 

7. § 21 odst.6, písm.b)

Pojišťovací zprostředkovatel nemá smluvní povinnost vykonávat zprostředkování pojištění výhradně pro jednu nebo více pojišťoven.

 

8. § 21 odst.6, písm.c)

Viz body 6. a 7.

 

9. § 21 odst.7

Pokud  pojišťovací zprostředkovatel vydává doporučení, činí tak zpravidla na základě praktických zkušeností s likvidací pojistných událostí

 

10. § 21 odst.8

Požadavky a potřeby klienta pojišťovací zprostředkovatel zaznamenává prostřednictvím poptávky na pojištění, resp. žádosti o změnu pojistné smlouvy a postupuje je do pojišťovny.

 

11. § 21 odst.7

Informace podle § 21 odst.5 až 8 poskytuje pojišťovací zprostředkovatel ve formě písemné zprávy nebo na nosiči dat, který je přístupný klientovi: na webové stránce www.vppm.cz